RUIM 25 JAAR PRAKTIJKERVARING

                landmeter Bredene,landmeter de haan,landmeter wenduine,landmeter blankenberge, landmeter zeebrugge,landmeter Zuienkerke,landmeter Brugge,landmeter Knokke

BeŽdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge

ingeschreven op de tableau van de Federale Raad van landmeters-experten onder nummer

LAN040252

"**************************************************************************************************************************************"

activiteiten:

-opmeting van bebouwde en niet bebouwde eigendommen.*

-afpaling en grensbepaling tussen eigendommen.*

-splitsing en/of ruiling van onroerende goederen.*

-verkavelingaanvragen.*

-rooilijnenplannen en onteigeningsplannen.*

-regeling van muurovernamen.

-erfdienstbaarheden.

-schatting van onroerende goederen (voorafgaande schatting inzake nalatenschap; schatting aangaande

  verdeling van onroerende goederen; vennootschappen;onteigeningen; verkoop)

-plaatsbeschrijvingen (tegensprekelijk) voor, tijdens en na uitvoering (bouw/afbraak)werken.

*alle plannen kunnen zowel analoog als digitaal (dwg) geleverd worden.


 

 

CONTACT:

Daniel Cattoor

landmeter-expert

Noordzeelaan 22

8420 De Haan-Wenduine

 Tel. (050)41.77.35

 Fax. (050)42.86.08

 Mob. (0475)93.04.87

Mail. danny.cattoor@telenet.be